BV staat voor een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De nieuwe BV is de opvolger van de oude vertrouwde BVBA.

De BV is een rechtspersoon met een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen vermogen onderscheiden van de vennoten en hun vermogen.

De BV is een Besloten Vennootschap: dit betekent dat de aandelen van een BV slechts kunnen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden.

De vennoten zijn beperkt aansprakelijk: dit houdt in dat de vennoten enkel verbonden zijn tot hun inbreng. In geval van een faillissement kunnen de schuldeisers het privé-vermogen van de vennoten niet aanspreken.

Dit betreft ongetwijfeld het grootste voordeel van een BV en is ook de voornaamste reden waarom wij ten zeerste afraden om met een éénmanszaak te werken. Bij een éénmanszaak bent u immers met uw gehele privé-vermogen gehouden voor de aansprakelijkheden van de éénmanszaak.

Op het principe van de beperkte aansprakelijkheid bestaat wel een uitzondering: de oprichtersaansprakelijkheid. De oprichters kunnen aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de vennootschap failliet zou gaan binnen drie jaar na de oprichting en indien bij de oprichting het maatschappelijk kapitaal kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende minstens twee jaar. Kortom, deze aansprakelijkheid is enkel van toepassing indien achteraf zeer duidelijk blijkt dat men te weinig kapitaal had voorzien voor de geplande activiteiten. Dit zijn zeer strikte en beperkte voorwaarden.

Het maatschappelijk kapitaal van de oude BVBA diende minimum 18.550 EUR te bedragen. Voor de nieuwe BV wordt geen minimumkapitaal meer vereist.

Mede gelet op de voormelde oprichtersaansprakelijkheid is het belangrijk om de kapitaalsvereiste af te stemmen op de behoefte van de vennootschap.

Er zijn nog heel wat verschillen met de vroegere BVBA. Wij lichten dit graag verder toe. Contacteer ons nu!

De voordelen van een BV nog eens op een rijtje:

  • Afzonderlijke rechtspersoon met eigen rechten en plichten en met een beperkte aansprakelijkheid (de vennoten zijn immers enkel aansprakelijk voor hun inbreng en niet met hun privé-vermogen)
  • Onderhevig aan het lagere tarief van de vennootschapsbelasting
  • Overdraagbaarheid onder bepaalde voorwaarden (besloten karakter)
  • Afspraken tussen de vennoten worden duidelijk op papier gezet
  • Interessante mogelijkheden bij overlijden en opvolging